BERICHTGEVING

ARCHIEF


NOSTALGIE DAG DER ZEELIEDEN

We zijn in het bezit gekomen van enkele kiekjes( waarschijnlijk uit de jaren 70 of 80),ontvangen van collega Willy De Bruyn (indertijd chefloods te Antwerpen).

Toen kon het herdenkingsmoment aan het Monument van de gesneuvelde zeelui rekenen op een massale aanwezigheid .

                

Het ganse parkeerterrein was ingenomen door verscheidene tribunes en de indeling van het plein voor het Loodswezengebouw was praktischer om een gedegen hulde in te richten.

Het geheel gaf een meer afgeschermd gevoel en droeg bij tot de intimiteit van de plectigheid die toch ging over gesneuvelde zeelui.

Deze intimiteit is verdwenen met de aanpassing van het plein en de bereidheid van het Antwerps Stadsbestuur om meer tribunes ter beschikking te stellen .
Zoals men ook kan opmerken is de aanwezigheid van verschillende afvaardigingen zoals zeescouts , marine en marinekadetten sterk afgenomen, wat we alleen maar kunnen betreuren.

                

Daarom hebben deze enkele foto's een nostalgische waarde en hopen we in de toekomst meer van zulke stille getuigen te bekomen.
We vragen de leden en/of de bezoekers van deze website daarom in hun archieven te duiken en alle mogelijke foto's en video's aan ons te sturen.

Spijtig genoeg zijn deze enkele foto's niet genoeg om een archief galerij in de mediatheek op te starten en geven we ze hier weer.